torsdag 25. august 2016

சவுதியில் செவிலியர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு!

சவுதியில் செவிலியர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு: சவூதி அரேபியாவில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் பணிபுரிய செவிலியர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.